Image
Nisan 05 2014 02:28

Uyan! Yan! An!

 

           Hayat Su ile başladı değil mi? peki su dediğin nedir? 2 hidrojen, 1 oksijen. Yani biri yanıcı biri yakıcı. daha ne olsun? yanmak en ufak noktadan en büyük noktaya her yerde. … devam…

Anasırı erbain dediğin 4 elementin temelinde ateş var bu oluşta nötr e yer yoktur, ya yanıcı sındır ya yakıcı. Fakat bu değişkendir…

Benim çok ilginç bulduğum bir nokta daha var, neden yanıcı olan yakıcı olandan 2 kat fazla?
(Yanıcı= Aşık, Yakıcı=Maşuk dememe gerek yok herhalde, Bunu her aşk formüle edebiliriz, Beşeri aşk için sadece 1 maşuk vardır, ilahi aşkı  karıştırmayalım orada hem aşık hem maşuk bir neyse neyse konuya dönelim)

Bence bu muhteşem bir detay, yani yanıcının, yakıcıdan 2 kat fazla oluşu. Bu aşık-ın istidatına delildir
yani aşık ne kadar yetenekli/dolu/hünerli/ince ise maşuk o kadar güzeldir. öteki türlü 1=1 den birşey çıkmazdı. o eşikte sadece 1 kişiye yer vardır(Ayaz-  Harun Reşid hikayesinden) ).

Bu yüzden yakıcı olanın sıfatı ile kaim olması yeterli değil midir:) (şimdi kadınlar sen bize hakaret mi ediyorsun diyebilir, asla ve kat’a,aslında övüyorum ama burada ince iş var anlamadıysan boş ver)

Yani azizim adam demiş ki kardeşim uyan ve etrafına bir bak,hakikatte her şey yanıp pişmekte, bu sebeple de halden hale geçmede, sonra bakmakla kalma sende yan, piş ve An’a (tasavvufta an=ezel ve ebed arasındaki zamanın tamamı)karış.
Beli su damla olsa da okyanustan misaldir.sen tek damla olsan da o büyük okyanustan bir parçasın

hadi birde konumuzu darb-ı mesel olan bir hikaye ile pekiştirelim….

Padişah, mecnun hikayesini duyduğu vakit Leylayı huzuruna çağırır, bakar ki leyla dediğin kara kuru pekte güzel olmayan bir hatundur.
– Kaysı çöllere düşüren sensin demek, amma benim sarayımda senden katbekat daha güzelleri var insanı mecnun edecek çöllere düşürecek bir güzellikte değilsin.
Leyla – sus demiş sen Kays değilsin.

tipik yakıcı yanıcı durumu, yanıcının 2 kat olması durumu söz konusu . yoksa Yanıcı yakıcı ile aynı miktarda olsa, Kays Leyla ya bir taraflarıma* benziyorsun deyip geçerdi :) />

peki hikaye yetersiz geldi ise birde şiirle açıklamaya çalışalım

Gül âteş gülbün âteş gülşen âteş cûybâr âteş
Semender-tiynetân-ı ‘aşka besdir lâlezâr âteş

şeyh galib

gül ateş,gülfidanı ateş, gülbahçesi ateş,su ateş akarsu ateş.
aşkın ateşinden yaratılanlar (semender ateşte yaşayan bir hayvandır)
hep yanma pişme içinde oldukları için aslında gördükleri herşey ateştir.
dolayısı ile böyle ateşten bir gül bahçesi onların tamda aradıkları şeydir.

 

2015 : memet tayanç