Image
Haziran 08 2014 02:28

Kelp kimdir

Efendim malumunuz Şeyhül islam Tahir Efendi, Nef’i ye kelp (köpek) demiş bir beytinde yada şifahen emin değilim.
Nefi dediğin adamda öyle basit bir adam değil...
4.Murata padişahım çok büyüksünüz ki benim gibi bir şair sizi övüyor diye artistik yapan.
padişahın kendisine ricada bulunduğu “Aman Nef’i bilirim duramazsın sen, bak Bayran Paşa’dan uzak dur” diye ricada bulunduğu nefinin  söz verip sonra sözünden döndüğü “Vezin tutsun Babamı hicv etmezsem adam değilim” diyen biri

hülasa
kendisine köpek diyen Tahir efendiye cevap yazmış,

Tahir efendi bize kelp demiş
İltifatı bu sözünde zahirdir
Malikî benim mezhebim zira
İtikadımca kelp tahirdir.

açıklaması

Tahir efendi bana kelp (köpek) demiş.
İltifatı bu sözde bellidir, açıktır.
Benim mezhebim Malikîdir.
İnancıma göre, Malikî mezhebine göre kelp (köpek) tahirdir. (Tahir: Temiz).

Burada öyle bir kelime oyunu dönüyor ki; Maliki mezhebine göre “kelp”in temiz(tahir) olduğunu söylediği şeklinde algılayabilirsiniz. Aynı zamanda da “Tahir köpektir” de diyor olabilir.

Aradan asırlar geçiyor Nef’iye Tahir-ül Mevlevi şu cevabı verir merhum,

Zehr-i Hicvi cihana neşredenin
Sebanı bi-şek zeban-i ef’idir
Tahir olmaz kelb, ancak beşere
Nef’i vardır öyleyse nef’idir

zehr-i Hicv: hicivin taşlamanın zehri / zerk eden: aşılayan / bişekki: süphesiz
efi: engerek yılanı / kelp: köpek / tahir: temiz / beşer: insanlık / nefi: yükseltme,mübalağa

Açıklaması: Hicvin zehirini dünyaya yayanların dili,şüphesiz ki engerek yılanının dili gibidir.insanlar için köpek asla temiz değildir.
Evet köpek temiz olmazsa bile faydalıdır yani nefidir.
velhasıl köpek tahir değil nefidir diyor.

buyurun buradan yakın

 

2015 : memet tayanç